Su Deposu Yalıtımı

Su Deposu Yalıtımı


İşletme Suyu Depolama

Kullanılan tüm sular aynıözellikte değildir. Endüstriyel sular, ultra saf sudan, içilebilir su, işlemesuyu ve atık suya kadar çok farklı kalitede olabilmektedirler. Su nadir bulunanbir kaynaktır; bu nedenle, pek çok işletme daha az su gereksinimi için suyudaha verimli bir şekilde kullanma arzusundadır. 

Üretim esnasında su ya bileşenolarak ya soğutma, durulama veya temizleme amaçlı ya da yangın durumundagüvenli bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Genellikle suları kullanılmadanveya su arıtması yapılmadan önce depolanması gerekmektedir. 

Üretim bileşeni olan suyundepolandığı silo, tank, havuz ve rezervuarların su yalıtımının, suyun kalitesinimuhafaza etmesi ve suyun kullanım devamlılığını sağlaması gerekmektedir. Üretimesnasında suyun gerekli olduğu durumda, üretim akışı gecikme ve kesintilereuğramadan devam etmek zorundadır. Yiyecek ve içecek üretimi ve ilaçendüstrisinde içilebilir su kullanılır ve içilebilir su sertifikasına sahip suyalıtım membranları seçilir.

Kimyasal madde ve metal üretimtesisleri ve işleme endüstrileri soğutma veya devridaim sistemlerindekullanılacak işletme suyunu toplamak ve sağlamak için tank ve rezervuarlar kullanmaktadır.Endüstriyel su yönetiminin tüm gereksinimleri için sürdürülebilir su yalıtımçözümleri sunmaktayız.


Endüstriyel su yönetimi için sürdürülebilir çözümler
Binaların performansını iyileştirme
Kaynakları korur, dayanıklılığı artırır, daha hızlı inşa eder, çevresel etkileri ve yaşam döngüsü masraflarını azaltır.
Ekonomiyi, ekolojiyi ve toplumu dengeler.
Etkin bir su yalıtımının daha az su gerektiren işletime katkısı olmaktadır.
Yüksek dayanıklılık edinme maliyetinin düşürülmesi anlamına gelir.
İnşaatın hızı, verimliliğin artmasını, daha az iş gücünü ve daha hızlı gelir elde etmeyi sağlamaktadır.
Bir asırdan fazla bir süredir, BASF, kanıtlanmış sistemleri ile inşaat projelerinin yaşam döngüleri boyunca performansında elle tutulur bir farklılık yaratan daha iyi inşaat projelerinin yapılmasına yardımcı olmuştur.


MasterSeal 589 ve MasterSeal 6100 FX Yüksek elastisite ve çatlak köprüleme yeteneğine sahip, polimer modifiyeli çimento esaslı su yalıtım membranı:

Başlıca faydaları:

Püskürtme ve elle uygulanabilir.

Düşük yoğunluk ve düşük tüketim miktarı maliyeti düşürür.

Hızlı kürlenme, katlar arası kısa bekleme süresi sağlar.

Yüksek elastisite ve çatlak köprüleme ve yüksek dayanıklılığa sahiptir.

LEED kredilerine katkı sağlar.

MasterSeal M 689 Püskürtme uygulamalı sat polyurea membran:

Başlıca faydaları:

Püskürtme uygulaması 1:1 karışımlı olup özel bir makina gerektirmez.

Çok hızlı kürlenme. Hızlıca hizmete açmaya elverişlilik.

Yatay ve düşey yüzeylerde uygulama ve bir seferde detay çözümü. Daha hızlı iş tamamlama.

Yüksek elastisite, çatlak köprüleme ve yüksek mekanik direnç.

Geliştirilmiş uzun süreli dayanıklılık (durabilite) ve uzun dönemli performans.

Mekanik yüklere doğrudan maruz kalabilen yüzeylerde yüksek aşırıma direnci

Yüzeye tam yapışma. Eksiz, bindirmesiz ve kaynaksız. Su sızdırmaz.

ETAG 005 sertifikalıdır.

MasterSeal NP 474

Yüksek yapıma ve elastikiyete sahip uzun süreli dayanıklılık ve elastisite sağlayan derz sızdırmazlık malzemesi:

Başlıca faydaları:

Yüksek elastisite ve elastik geri dönüş kabiliyeti ayrıca yüksek tokluk ve Shore A sertliği sayesinde uzun süreli dayanıklılık.

Su geçirimsiz.

  • Sosyal Medyada Paylaş